जगभरातील बुद्ध धम्म

अबब! रस्ता रुंदीचे काम करताना ५५०० किलो शुद्ध सोन्याची बुद्धमूर्ती सापडली

थायलंड देशात १९५७ साली योगायोगाने बुद्ध प्रतिमा मातीची नसून शुद्ध सोन्याची आहे हे जगासमोर आले. बुद्ध आपल्या मूळ स्वरूपात प्रगट झाल्याचा आनंद सर्वांना झाला… आपातकाळी बुद्धालाही मातीच्या आवरणाखाली झाकून रहावे लागले… प्रकटीकरणासाठी योग्य वेळेची वाट बघावी लागली. वाट पाहणे, चिंतन करणे अन् धीरगंभीर पाऊलवाटेने धम्मपथावर चालणे हा अनमोल संदेश ही कथा देत आहे. संयम आणि […]

ब्लॉग

१९६४ साली प्रदर्शित ‘शहनाई’ चित्रपटात बौद्ध भिक्खूचा ‘हा’ प्रसंग चितारला होता

न तं माता पिता कथिरा, अज्जे वापि च आतका । सम्मपाणिहितं चित्तं सेय्यसोनं ततो करो ।। अर्थात – जेवढे हित आईवडील किंवा इतर संबंधित व्यक्ती करू शकत नाही तेवढे हित सम्यक मार्गाला लागलेले मन करीत असते . (धम्मपद) मथुरा नगरीत वासवदत्ता नावाची एक सौंदर्यवती नृत्यांगणा होती. त्याच नगरात उपगुप्त नावाचा एक तरुण राहतो. वासवदत्ताचे त्या […]