बुद्ध तत्वज्ञान

भगवान बुद्धांनी महामंगल सूत्रामध्ये उपदेश केलेल्या कल्याणकारी गोष्टी

 • मूर्खाची संगती करू नका.
 • विद्वानांची संगत करा.
 • आदरणीय व्यक्तीचा आदर करा.
 • अनुकूल देशात निवास करा.
 • चांगले कामे करा
 • चित्तास स्थिर ठेवा ,
 • अनेक विषयांचे ज्ञान असू द्या.
 • विद्वान व्हा.
 • संयमी राहा.
 • बोलणे मधु ,लघवी सत्य असू द्या,
 • मातापित्याची सेवा करा.
 • पत्नी व पुत्राचे पालनपोषण करा.
 • उपजीविकेचे साधन निःसंशयी व सुस्पष्ट असू द्या.
 • दानधर्म करा.
 • धम्माचरण करा.
 • नातेवाइकांशी चांगले संबंध ठेवुन त्याना वेळोवेळी मदत करा
 • निर्दोष कर्मे करा.
 • पापकर्मापासून अलिप्त राहा.
 • मादक पदार्थांचे सेवन वर्ज्य करा.
 • धम्म कार्यात प्रमादरहित असा.
 • गौरवाची भावना जोपासा
 • मनाच्या शांतीची जोपासना करा
 • क्षमाशील असा.
 • संतुष्ट असा.
 • कृतज्ञ असा. लीन असा
 • सुसमयी धम्माचे श्रवण करा.
 • मधुरभाषी, मितभाषी असा.
 • नेहमी श्रमणचे दर्शन घ्या.
 • चार आर्य सत्याचा अंगीकार करा.
 • निर्वाणाचा साक्षात्कार करा.
 • वेळोवेळी धम्मचर्चा करा,
 • वैराग्य अंगी बाणा व तपस्वी व्हा. (देहदंड नव्हे )
 • निंदा, स्तुती, लाभ, हानी हा ऐहिक धर्माच्या सानिध्यात आल्यावरही चित्ताला अस्थिर होऊ देऊ नका, चित्तास निर्मळ ठेवा. या सर्व उपदेशांत असा कोणता उपदेश आहे बरे की, ज्याला ‘मनुष्यासाठी दिलेला नाही देवासाठी दिलेला आहे’, असे आपण म्हणू शकतो ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *