आंबेडकर Live

भारतात लोकशाही चालू राहील, की लोकशाहीस पुन्हा मुकावे लागेल?

घटनेचे काय होईल? लोकशाहीचे काय होईल? या प्रश्नावर आपल्या भाषणातून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भारतात लोकशाही चालू राहील, की लोकशाहीस पुन्हा मुकावे लागेल? यावर आपले मत मांडले. ऍड.बी.सी.कांबळे यांच्या समग्र आंबेडकर-चरित्र (खंड २४वा) पुस्तकातील हा महत्वाचा मजकूर…. लोकशाही पुन: जाईल काय? बाबासाहेबांचे हे दुःख होते की, भारत पूर्वी ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्य गमावून बसला होता, ‘त्याप्रमाणे भारत लोकशाहीही गमावून […]

आंबेडकर Live

भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य काय?

भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य काय? हा विषय मला देण्यात आला आहे भारतात जणू काही पूर्वीपासूनच लोकशाही नांदते आहे अशा थाटात अनेक लोक या विषयावर मोठ्या गर्वाने बोलतात. विदेशी लोकसुद्धा राजनैतिक मानसन्मानाचा एक भाग म्हणून भारताची महान लोकशाही व भारताचे महान प्रधानमंत्री असा उल्लेख करतात. कोणत्याही चर्चेची प्रतीक्षा न करता असे गृहीत धरले जाते की जेथे गणराज्य […]