इतिहास

राजकुमार सिद्धार्थाचा गृहत्याग नंतरचा प्रवास – भाग २

या तरुण शाक्य राजकुमाराचे राजकारभारात मन वळविण्यात बिम्बिसार अपयशी ठरला. मात्र ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर राजगृहाला परत यावे अशी विनंती केली. आलार कालाम आणि उद्दक रामपुत्त यांचा आश्रम उरुवेलाच्या (सध्याचे बुद्धगया) रस्त्यावर आहे म्हणून सिद्धार्थाने तिकडे प्रयाण केले. आधी आलार कालाम आणि नंतर उद्दक रामपुत्त यांच्याकडे राहून त्यांनी शिक्षण घेतले. इच्छित ध्येय साध्य होत नसल्याचे पाहून […]