बुद्ध तत्वज्ञान

‘दुःखाबद्दलचे’ आर्यसत्य

१) स्थूल दुःखे – भूक, तहान, निवारा नसणे, वस्त्राभाव, मार लागणे, प्रिय व्यक्तीचा मृत्यू , व्याधी, वृद्धत्व, इत्यादी २) निपरिणाम दु:खे – परिस्थिती बदलल्यामुळे होणारी दुःखे, जसे पोषक परिस्थिती बदलून दुःखद स्थिती प्राप्त होणे, मित्राने केलेते कपट, धन-वैभव नष्ट होणे, पद अधिकार नष्ट होणे, प्रतिष्ठा समाप्त होणे, भाऊ-भाऊ, पती-पत्नी यांच्यात भांडण होणे, इत्यादी. ३) संस्कार […]