ब्लॉग

सुत्तनिपात ग्रंथातील पाऊस…

‘सुत्तनिपात’ हा पाली भाषेतील एक सुंदर ग्रंथ आहे. १९७१ साली पाचवीत असल्यापासून प्रा. धर्मानंद कोसंबी यांनी भाषांतरित केलेली या ग्रंथाची प्रत घरात असल्याने अनेकदा पारायणे झाली आहेत. हा एक प्राचीन ग्रंथ तर आहेच. पण या ग्रंथात आढळणारा बुद्धाचा उपदेश हा अतिशय समर्पक गाथेमध्ये ओवला गेला आहे. त्रिपिटकातील हे सर्वात जुने काव्य असून यातील काही गाथेमध्ये […]

बुद्ध तत्वज्ञान

जातक कथा : जेथे संपत्ती तेथे भय

अकिंचनाला भय कोठून. एकदा बोधिसत्त्व वयांत आल्यावर प्रापंचिक सुखें त्याज्य वाटून त्याने हिमालयावर तपश्चर्या आरंभिली. पुष्कळ काळपर्यंत फलमूलांवर निर्वाह केल्यावर खारट आणि आंबट पदार्थ खाण्यासाठी लोकवस्तीत जावे या उद्देशाने तो तेथून निघाला. वाटेत त्याला कारवानांचा तांडा सांपडला. त्यांच्या बरोबरच तो मार्गक्रमण करू लागला. रात्री एका ठिकाणी मुक्कामाला उतरले असता त्या व्यापा-यांना लुटण्यासाठी पुष्कळ चोर जमा […]