इतिहास

गौड बंगाल म्हणजेच बौद्ध बंगाल

सम्राट अशोक यांच्या कारकिर्दी नंतर इ.स. पूर्व २ ऱ्या शतका पासून बंगाल प्रांत हा महायान आणि वज्रयान या बौद्ध पंथाच्या शाखांनी भरभराटीला आला होता. पुढे पाल राजवटीने ८ व्या शतकापासून ते १२ व्या शतकापर्यंत येथे राज्य केले. ते स्वतः बौद्ध होते आणि धम्माचे मोठे पुरस्कर्ते होते. गोपाळ, धर्मपाल, देवपाल या राजांच्या काळात शाक्यप्रभ, दानशील, विशेषमित्र, […]