आंबेडकर Live

औरंगाबाद व मराठवाड्याचा विकास व्हावा म्हणून बाबासाहेबांनी ‘या’ योजना आखलेल्या होत्या

औरंगाबाद ही आंबेडकरी चळवळीची कर्मभूमी. शहराला बाबासाहेबांचा पदस्पर्श झाला आहे. महामानवाचा सहवास लाभलेला एक मोठा वर्ग आजही शहरात आहे. औरंगाबादबद्दल बाबासाहेबांना आकर्षण वाटत असे, विशेष म्हणजे बाबासाहेबांना त्याकाळी औरंगाबाद व मराठवाड्याचा विकास व्हावा म्हणून त्यांनी बऱ्याच योजना आखलेल्या होत्या. त्यासाठी ते प्रयत्नशीलही होते. या योजना वाचून तुम्हालाही बाबासाहेबांची दूरदृष्टीचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहणार नाही सायन्स कॉलेजजवळील […]