जगभरातील बुद्ध धम्म

व्हिएतनामचा ‘हँग’ पॅगोडा

‘हँग पॅगोडा’ (Hang Pagoda) व्हिएतनाम देशात असून तो ज्वालामुखीमुळे तयार झालेल्या खडकाच्या पोकळीत वसलेला आहे. व्हिएतनामी भाषेत ‘हँग’ म्हणजे गुहा. ही गुहा २४ मी. खोल असून २० मी. रुंद आणि ३.२ मी. उंच आहे. या गुहेचे संपूर्ण क्षेत्रफळ जवळजवळ ४८० चौरस मीटर आहे. ज्वालामुखीने तयार झालेले बेट ‘ली सन आयलँड ( Ly Son Island ) […]